Schaakles op Leonardoscholen

Karel van Delft geeft les op de Leonardoscholen Ede e.o. (de Prinsenakker en de Lettertuin) en in Huis ter Heide (CBS Oud Zandbergen).

Op de sites van deze scholen heeft hij teksten geschreven over schaken op Leonardoscholen. Zie site Ede en CBS Oud Zandbergen.

Voor de site van het Max Euwe Centrum heeft hij een uitgebreid verhaal geschreven over Schaken, intelligentie en lesgeven op Leonardoscholen. Dat verhaal beschrijft hoe hij zelf lesgeeft. Ook gaat het verhaal in op wetenschappelijk onderzoek. Tevens bevat het verhaal een weergave van een uitgebreide enquête onder achttien schaakleraren.

In SchaakMagazine is een samenvatting van dit verhaal verschenen.

In een lesbrief aan ouders staat wat er in de schaaklessen gebeurt en waarom.

In Leonardo Schaaktipsbulletin Ede e.o. 1 staan tips omtrent toernooien, beschikbare schaakmaterialen e.d.

In de 'Databank schaaktraining' op deze site staat een overzicht van werkvormen met een inleiding over schaakonderwijs van Karel van Delft. Dat pdf-document kun je inzien en downloaden.

Hier onder staan links naar pdf-documenten van schaakkranten die Karel van Delft in 2011 heeft gemaakt met Leonardoklassen.

Voorjaar 2012 heeft Karel van Delft de leerlingen gestimuleerd om zelf schaakvideo's te maken. Hierover zijn een paar video's op zijn YouTube videokanaal gekomen. Ook zijn ze te vinden via het weblog op deze site.

In het weblog op deze site staat een aantal items omtrent diverse activiteiten in Leonardo schaaklessen.